ข้อมูลการสั่งซื้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไข


  กรุณาอ่านและทำความเข้าใจให้ละเอียดก่อนที่จะคลิกซื้อสินค้าใดๆ    )โปรดทราบ!! สินค้า/บริการทุกอย่างใน 1plus.in.th นั้น หากซื้อแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม  โดยลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้า หรือขอคืนเป็น Dpoint ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางร้าน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*** To foreign customer : Please note!, Each and every product you have purchased from 1plus.in.th isn’t eligible for refund on any causes.***

 

            เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ..

1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าแบบ CODE 

- ทางร้านจัดส่ง Product Code ให้ลูกค้าทาง Emailและ ระบบ Keyvault เท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบ Email ของท่านว่าสะกดถูกต้องไหม

- ทางร้านจัดส่ง Product Code ภายใน 1-24 ชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้าแจ้งชำระเงินมาอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

2. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าแบบแบบ EMS

- ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่ายโมง

- สินค้าที่สั่งซื้อเข้ามาวันเสาร์-อาทิตย์ จัดส่งให้วันจันทร์

- หากติดวันหยุดราชการ หรือวันที่ไปรษณีย์ปิด จะนำส่งในวันเปิดทำการถัดมา

- สินค้าที่ตีคืนเนื่องจากไม่มีผู้รับ/ย้ายบ้าน ลูกค้าต้องชำระเงินค่าขนส่งเข้ามาใหม่

- สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีที่ลูกค้าแจ้งที่อยู่ผิด และสินค้าได้ถูกจัดส่งไปแล้ว

 

 

            เงื่อนไขการรับประกันสินค้าในหมวด PC GAME, Online Game Code

- 1plus.in.th มีความยินดีที่จะเปลี่ยน Product Code ชุดใหม่ให้ลูกค้าทันทีภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่คิดมูลค่า ถ้าหากลูกค้าไม่สามารถนำ Product Code จากทางร้านไปเปิดการใช้งานหรือ Activate ได้ และลูกค้าต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยันกับทางร้านได้ (เช่น Screen Shot ภาพหน้าจอ)  โดยกรณีดังกล่าวนี้ จะต้องไม่ขัดกับ เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

- ในการแจ้งเปลี่ยน Product Code ลูกค้ามีเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับ Product Code แล้วเท่านั้น  หากเกินเวลาดังกล่าวทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

- ในกรณีที่บังเอิญสินค้าหมดStock  แล้วทางลูกค้าไม่อยากรอสินค้า LOT ใหม่ ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน(ปกติจะไม่เกิน 48 ชั่วโมง)  ทางร้านจะจัดเปลี่ยน Product Code ของเกมอื่นให้แทน โดยที่มูลค่าของสินค้านั้นๆ จะต้องไม่มากไปกว่าสินค้าตัวเดิมที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรืออยู่ในดุลพินิจของทางร้าน โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป ถ้าหากสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนนั้นมูลค่าต่ำกว่า Product Code ที่มีปัญหา  ทางร้านจะหักส่วนต่างคิดเป็นส่วนลดให้ในอนาคตต่อไป

- สินค้า/บริการทุกอย่างใน 1plus.in.th นั้น หากซื้อแล้วจะไม่รับคืนเงินทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม Please note!, Each and every product you have purchased from 1plus.in.thisn’t eligible for refund on any causes.

 

 

            เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าในหมวด PC GAME, Online Game Code

- ลูกค้ามีการใช้งาน Product Code ผิดประเภท  เช่นลูกค้าไม่สามารถนำ Product Code จาก Origin ไปเปิดการใช้งานบน Steam ได้เป็นต้น

- ลูกค้า เปิดการใช้งานหรือ Activate เกมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเล่นเกมนั้นๆได้ อันเป็นผลเนื่องมาจาก สเป็คเครื่อง/ระบบปฎิบัติการ/ระบบNetwork/ระบบ Internet ของลูกค้ามีปัญหา แต่อย่างไรก็ดีทางร้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างจริงจัง  เพื่อให้ลูกค้าสามารถเล่นเกมนั้ันๆได้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับทางร้านก่อนเสมอๆเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

- ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยน Product Code ได้ถ้าลูกค้า เปิดการใช้งานหรือ Activate เกมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถูกแบนจากผู้ให้บริการนั้นๆเพราะ ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด เช่น Aimbot, Wallhack, Multihack, Macrohotkey ฯลฯ รวมไปถึง Account ของลูกค้าที่ถูกระงับการใช้งานหรือยกเลิกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีนี้ด้วยเช่นกัน

- เกมที่อยู่ในหมวด Restrict Zone ทุกเกม รวมไปถึง Account ของลูกค้าที่ถูกระงับการใช้งานหรือยกเลิกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานเกมที่อยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกัน

- ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนเกม/คืนเงิน  เกมที่อยู่ในหมวด Retail และ GFWL ได้ หากเหตุผลดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถ หาISO หรือไฟล์ติดตั้ง หรือแผ่นเกมมาลงเกมได้   รวมไปถึงไม่สามารถ Activate เกมได้อันเนื่องมาจากตัวติดตั้งเกมนั้นไม่สมบูรณ์เช่นกัน

 

            เงื่อนไขการรับประกันสินค้าในโหมด Gaming Gear

***สินค้าที่ตีคืนทางร้านเนื่องจากไม่มีผู้รับสินค้า  ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านภายใน 180วัน (6เดือน) โดยจะนับวันเริ่มต้นจากเลขที่ EMS  เป็นหลัก  หากเกิน 180วัน (6เดือน) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี***

การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับทาง 1plus.in.th  เท่านั้น *ยกเว้นสินค้าประเภท mousepad*

การรับประกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อ เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตเท่านั้น ค่าบริการซ่อม และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาการรับประกัน จะคิดจากค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี) 

การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1  การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

3.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากช่องซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง

3.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ  3.4  การติดตั้ง เพิ่ม ลด แก้ไข ซอฟท์แวร์ และไดร์เวอร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด และ/หรือ ไม่ได้มาจากชุดผลิตภัณฑ์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์

การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ

การตัดสินใจของทางร้านในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประกัน ถือเป็นที่ยุติ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของทางร้าน

การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ทางร้านสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า