ข้อมูลการสั่งซื้อ

Career


[ พนักงานประจำร้าน ]

คุณสมบัติที่ต้องการ

1. อายุ 20-35 ปี

2 .มีความซื่อสัตย์สุจริต

3. ใจรักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

​4. ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 

5. มีความอดทน ขยัน ไม่เที่ยงงาน

 

ขั้นตอนการสมัครงาน

1. โหลดแบบสอบถามการสมัครงานได้ที่ http://www.1plus.in.th/index.php?route=information/career
2. เลือกตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกรอกรายละเอียด
3. แนบเอกสาร
    – Resume ของผู้สมัครงาน ( พร้อมรายละเอียดติดต่อกลับอย่างครบถ้วน )
    – แบบสอบถามที่ผู้สมัครได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว
    – สำเนาประชาชน พร้อม รูปถ่ายเต็มตัวจำนวน 1 รูป
4. กด “ส่งอีเมลล์สมัครงาน” เป็นอันเรียบร้อย
 
จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเรา เพื่อนัดสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 093-064-6497 ( พี่เดือน )
 
 
 
                                                                                                                ขอบพระคุณอย่างสูง

Application
มากกว่า 1 ไฟล์ สามารถส่งมาเป็น (Zip)
DKS PRODUCTS